Ważniejsze daty z historii Radomia

Muzeum im. Jacka Malczewskiego – instytucja kultury województwa mazowieckiego z siedzibą w Radomiu, utworzona w 1923. Główne cele statutowe placówki to gromadzenie, zabezpieczanie, naukowe opracowywanie oraz prezentacja dóbr kultury polskiej w zakresie archeologii, historii, literatury, przyrody i sztuki.

Muzeum Wsi Radomskiej ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie.