EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY

PSP NR 5 W RADOMIU

         Potrzeby określone w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły wynikają ze zmian zachodzących w rzeczywistości szkolnej m. in. nowa reforma edukacji (powrót do ośmioklasowego sytemu), rozwoju technologii, globalizacji świata. Szkoła chce dotrzymać kroku  nowoczesnej Europie XXI wieku.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Motto
„Szkoła – miejscem dobrych relacji międzyludzkich,
w którym dziecko czerpie radość z wszechstronnego rozwoju”