Pracownik wychowujący dziecko, po upływie okresów urlopów związanych z rodzicielstwem, ma możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy – w wymiarze zależnym od wieku dziecka, jeśli zaistnieje konieczność sprawowania opieki. 

Czytaj więcej...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Potrzebujesz rady? Masz kłopoty z dzieckiem? Masz problemy w zorganizowaniu opieki dla dziecka po szkole?  Z powodu swojej choroby nie możesz zapewnić dziecku odpowiedniej pomocy? Dziecko ma problemy w kontaktach z rówieśnikami?  Jesteś w trakcie rozwodu, a dzieci to bardzo przeżywają? Poinformowano cię, że nieodpowiednio zajmujesz się dziećmi i grozi ci ich odebranie oraz umieszczenie w rodzinie zastępczej?

Czytaj więcej...