W dniu 10 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu odbyła się II edycja projektu "DROGA DO KARIERY ZAWODOWEJ".

 W ramach projektu można było zapoznać się z propozycjami szkół ponadpodstawowych, poznać zawody niszowe oraz możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Podczas udziału w projekcie można było skorzystać z indywidualnej porady u specjalistów (m.in. testy predyspozycji zawodowej).

Zmiana grup w poszczególnych salach następowała co 15 min. w celu stworzenia dogodnych warunków do indywidualnych konsultacji i zapoznania się z szeroką ofertą.

Projekt był dynamiczny, miał charakter giełdy, podczas której odbywały się prelekcje, prezentacje oraz indywidualne rozmowy przy stanowiskach ze specjalistami.