Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu,

Okręg Polskiego Zawiązku Wędkarskiego w Radomiu

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Brata Alberta w Radomiu

Serdecznie zapraszają
na
Piknik Rodzinny pod hasłem

„Odłóż smartfon, weź wędkę”,

który odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. od godz. 10:00 do godz. 17:00

nad zalewem na Borkach w Radomiu.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM PIKNIKU...