#LekcjaZCzarnymi zagościła dziś do Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5-dawniej 37 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu
Zajęcia dla młodzieży poprowadzili Michał Ostrowski i Maciej Nowowsiak.
Dziękujemy za miłe przyjęcie i duże zaangażowanie podczas lekcji z wychowania fizycznego #CerradEneaCzarniRadom

PlusLiga | fot. Adam Kurasiewicz
Relacja foto...