31.01.2024 r. uczniowie klas 6a, 6b, 6c wzięli udział w ,,Lekcji biologii z ichtiologiem".

Zajęcia prowadził przedstawiciel Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, ichtiolog p. Krzysztof Lewandowski.

Podczas zajęć uczniowie poznali budowę, gatunki, środowisko życia oraz rodzaje rozmnażania ryb.

Prowadzący przedstawił ciekawostki z zakresu biologii, rozrodu ryb z różnych części świata, co bardzo zaciekawiło uczniów.

Zwrócono również uwagę na kwestie obchodzenia się z rybami i dbanie o ich dobrostan.