W środę, 07.02.2024r. uczniowie klas 5a i 5b uczestniczyli w lekcji ,,Na TY z Ichtiologią i Ekologią'', która dotyczyła zrównoważonego korzystania ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych.

Młodzież miała okazję poznać problematykę związaną z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wędkarsko- rybackiej. Uczniowie zapoznali się także ze strukturą podziału wód oraz ichtiofauną zamieszkującą je. Zostały także szczegółowo omówione gatunki inwazyjne i obce ichtiofauny i flory, które można spotkać w ekosystemach wodnych.

Uczestnicy poznali zagrożenia takie jak: EUTROFIZACJA, PRZYDUCHA oraz zasady przeciwdziałania im.

Uczniowie czynnie uczestniczyli w warsztatach zadając wiele pytań prowadzącym, ale także odpowiadając na pytania z tematyki zajęć. Trafne odpowiedzi na zadane pytania i aktywność nagradzane były upominkami o tematyce wędkarskiej.

Zajęcia poprowadzili:

P. Mariusz Makowski - Dyrektor Biura ZO PZW w Radomiu oraz

P. Krzysztof Lewandowski - Ichtiolog Okregu PZW w Radomiu.

Relacja foto...