Uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

 

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.
Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów tematycznych. Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)

1. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r. godz.18.00

2. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie? 25.02.2021r. godz.18.00

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)

Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 04.03.2021r. godz.14.00

Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość. 11.03.2021r. godz.14.00

Organizacja procesu wspomagania ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii. 25.03.2021r. godz.14.00

Zapraszamy!!!