Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) może być zawarta wyłącznie z woli rodziców - przypomina co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków, które mogą zdarzyć się w czasie zajęć edukacyjnych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju. Jedynym przypadkiem, gdy rodzice ucznia muszą go ubezpieczyć, jest udział dziecka w wycieczce lub imprezie zagranicznej.

Poniżej kilka sposobów i możliwości ubezpieczenia swojego dziecka wyłącznie z woli rodzica:

Oferta nr 1 - Opłaty przyjmuje Rada Rodziców

Oferta nr 2 - Samodzielne opłacenie składki - informacja + ulotka.pdf + Link do samodzielnego opłacenia składki