Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...

Klasa I ogólnodostępna - realizuje program edukacji wczesnoszkolnej oparty na uniwersalnych wartościach. 

      Nauczyciele uczą odpowiedzialności, empatii, tolerancji, uczciwości, wrażliwości na piękno oraz kształtują postawy patriotyczne, obywatelskie, rodzinne, a to pozwala rozwijać uczniom swoje zainteresowania, odnosić sukcesy, być aktywnym i świadomym, mieć poczucie własnej wartości, dokonywać krytycznej samooceny oraz dawać z siebie to, co prawdziwe, trwałe i wartościowe.

       Nauczyciel, dokonując wyboru tematyki zajęć, metod, form pracy i środków dydaktycznych kieruje się przede wszystkim możliwościami i potrzebami rozwojowymi ucznia. Wszystkie oddziaływania pedagogiczne oparte są na metodach mających na celu aktywizowanie ucznia w procesie uczenia się i pokonywania trudności.

     Uczniowie ponadto otrzymają wsparcie w zakresie: technologii informatyczno-komunikatywnych, współpracę międzyklasową i międzyszkolną, 3 lata nauki w jednej sali, udział w warsztatach edukacyjnych, nowoczesne metody i formy nauczania, atrakcyjne lekcje i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, realizację projektów, wycieczek i wyjść.

Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...