Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...

W szkole każdy z nas jest inny, a jednak wszyscy mamy równe szanse. Pomagamy uczniom, by każde z nich, stało się tym, kim może się stać.

Szkoła zlokalizowana jest na osiedlu XV-lecia, w budynku wolno stojącym, otoczonym częścią zieloną. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1, 26-600 Radom od roku szkolnego 2023/2024 oprócz oddziałów klas ogólnodostępnych może w swojej strukturze posiadać oddziały specjalne przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (skierowanie do klasy pierwszej przez Urząd Miejski w Radomiu - Wydział Edukacji).

Oddział specjalny zorganizowany został w celu umożliwienia niepełnosprawnym wychowankom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości oraz w celu stałego kontaktu ze społecznością szkolną poprzez udział w życiu szkoły, co przekładać się będzie na poczucie przynależności. Uczniowie z klas ogólnodostępnych mają możliwość uświadomienia sobie istnienia w ich otoczeniu niepełnosprawnych rówieśników, wspierania ich i rozwijania zachowań tolerancji, poszanowania innych oraz empatii względem drugiego człowieka. 

Szkoła dysponuje bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym, wykorzystywanym w bieżącej pracy na zajęciach. Naszą kadrę tworzą osoby świetnie przygotowane do pracy z uczniami. Świadczą o tym nie tylko ukończone studia pedagogiczne, ale również liczne kursy doszkalające. 

W szkole zatrudnieni są następujący specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, pedagog szkolny, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagodzy oraz pedagodzy z uprawnieniami do dodatkowych zajęć. Dla nauczycieli w naszej szkole praca z dziećmi to przede wszystkim pasja. Nasi uczniowie z przyjemnością spędzają czas na nauce i zabawie. Realizowane są dla nich liczne innowacje np. Tutoring, Odłóż smartfon weź wędkę i wiele innych. Poznają świat przez spotkania ze znanymi, interesującymi ludźmi oraz częste wycieczki, wyjścia do kina, teatru i muzeum. Uczniowie w szkole czują się bezpiecznie, odnoszą sukcesy, są akceptowani przez nauczycieli i rówieśników.

Liczne koła zainteresowań, realizacja projektów i innowacji pedagogicznych pozwalają uczniom rozwijać ich pasje i talenty. Uczniowie mają również możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, a także wyrównujących szanse edukacyjne. Szkoła dysponuje kompleksem boisk sportowych, co sprzyja rozwijaniu sportowych pasji.

Większość zajęć realizujemy w systemie jednozmianowym. Zapewniamy dodatkową opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 - 17:00. W szkole istnieje możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej szkoły, która jest bezpieczna i przyjazna dla każdego dziecka.  

Placówka wyposażona jest w:

 •    sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. środki multimedialne,
  • dwie sale gimnastyczne (duża i mała sala),
  • kompleks boisk szkolnych "Orlik”,
  • dwa nowoczesne place zabaw,
  • stołówkę oferującą domowe obiady,
  • sklepik szkolny,
  • bibliotekę szkolną z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM),
  • zasoby Laboratorium Przyszłości - robotyka, programowanie - wykorzystywane na zajęciach lekcyjnych,
  • gabinety: psychologa, pedagoga, logopedy wyposażone w specjalistyczne multimedialne pomoce dydaktyczne,
  • indywidualne szafki dla uczniów,
  • świetlicę organizującą zajęcia w grupach wychowawczych. Bogato wyposażona świetlica szkolna zapewnia opiekę w dniach zajęć dydaktycznych w godzinach 6.30 - 17.00.

 Wszystko o rekrutacji do klasy I znajdziecie Państwo tutaj...