27 stycznia 2023 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Zorganizowana została terenowa gra edukacyjna dla klas 4 – 8 przebiegająca pod hasłem: MOJE DANE MOJA SPRAWA. Za przeprowadzenie gry odpowiadał Samorząd Uczniowski oraz Szkolne Koło Caritas. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczniów.

Z zadaniami najlepiej poradziły sobie następujące osoby:
Zuzanna Beresińska - 5b

W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej placówce w dniu 27 stycznia 2023 roku zorganizowana będzie terenowa gra edukacyjna dla uczniów klas 4 – 8 przebiegająca pod hasłem: MOJE DANE MOJA SPRAWA.

Gra polega na odnalezieniu 6 stanowisk w naszej szkole, stosując się do podawanych kolejno wskazówek. Przy każdym z tych stanowisk uczestnik musi odpowiedzieć na wylosowane przez siebie pytanie dotyczące ochrony danych osobowych. Potwierdzeniem udzielenia każdej poprawnej będzie pieczątka na specjalnie przygotowanej karcie.
Gra będzie prowadzona w czasie długich przerw:
10:45 – 11:05
11:50 – 12:10

Uczniowie chętni do udziału w grze proszeni są o zgłaszanie się do biblioteki szkolnej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z MEN przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Żeby zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Został on zaprezentowany na wspólnej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik

Informacje podstawowe

O programie

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych

logtw

 osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Więcej informacji o programie na stronnie:  https://uodo.gov.pl/p/tdts

Ulotka informacyjna o programie...

Patroni i partnerzy

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.