List otwarty do uczestników Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy w celu podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych w życiu każdego człowieka. Obchodzony jest 28 stycznia w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – najstarszego aktu prawnego, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2007 roku jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej...

uodo tdtsOchrona danych osobowych w Internecie - na co warto zwrócić uwagę uczniów... poniedziałkowy poradnik

Szanowni Państwo,

wykorzystując w nauczaniu technologie informacyjno-komunikacyjne w szerszym niż dotychczas zakresie oraz różne narzędzia w celu rozrywki i zabawy, chcielibyśmy również zadbać o to, aby uczniowie korzystali z dostępnych narzędzi w sposób świadomy i bezpieczny. 

W związku z powyższym, Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował dla Państwa cykl porad, mających na celu uwrażliwienie Państwa oraz uczniów na kwestie ochrony danych osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji online. 

Webinarium dla nauczycieli oraz dodatkowe materiały wyjaśniają obowiązki szkoły jako administratora danych oraz zadania związane z ochroną danych, jakie spoczywają na nauczycielach w związku z pracą zdalną.

Nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie internetowej UODO: https://uodo.gov.pl/pl/434/1540

Dodatkowe materiały znajdą Państwo w załącznikach oraz w materiale "Jak bezpiecznie korzystać z wideokonferencji" pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/138/1525

Poradnik dostarcza nauczycielom i ekspertom w zakresie edukacji praktycznych wskazówki oraz narzędzi do nauczania o ochronie danych osobowych i prywatności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Europie.

Załączone pliki

Europejski podręcznik_ Nauczanie o ochronie prywatności w szkołach_polska wersja.pdf

Dzieciaka i Loco przygody w sieci - broszura oraz filmy edukacyjne

Załączone pliki

Jak-bezpiecznie-zwiedzac-cyfrowy-swiat.pdf

Filmy

Wirusy i Botnet

 

Opis filmu  - "Dowód zawsze osobisty" https://www.uodo.gov.pl/pl/384/710