Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU…