Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W RADOMIU