W dniu 19 maja Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów Powiatowego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Bioróżnorodność rzek i jezior regiony radomskiego”

PRACE PLASTYCZNE
Kategoria – Klasy I – III

I miejsce - Marcelina Pruszyńska, PSP nr 18 w Radomiu
II miejsce – Natalia Graniak, GOK w Jedlni Letnisko
III miejsce – Wiktoria Szymanek, GOK w Jedlni Letnisko

Uczennica kl. 5b Antonina Smolarz, przygotowywana przez s. Agatę Wyrodek wygrała eliminacje szkolne i dziś uczestniczyła w etapie diecezjalnym wiedzy religijnej.

Konkurs dotyczył osoby Matki Teresy z Kalkuty. Tosia otrzymała dyplom oraz nagrodę książkową za uczestnictwo.

Relacja foto…

Regulamin konkursu fotograficznego

Konkurs organizowany przez bibliotekę szkolną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu . Organizatorzy: Barbara Jabłońska i Anna Majkusiak - nauczyciele bibliotekarze

CELE KONKURSU:

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

2. Promocja i popularyzacja czytelnictwa

3. Popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,

4. Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,

TERMIN KONKURSU: od 26.04. 2023r. do 16.05.2023 r.

10.05.2023r. w PSP nr 5 odbyła się VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki ,,Lista Top-10’’. W tegorocznym konkursie wzięło udział 4 szkoły z Radomia: PSP nr 4, PSP nr 5, PSP nr 13 i PSP nr 17.
Ze względu na małą liczbę kandydatów, nie było podziału na kategorie wiekowe. Kolejność występów muzycznych ustalono na podstawie przeprowadzonego przez dzieci losowania.

Konkurs oceniany był przez jury: Roman Danielewicz, Renata Jakubiak, Iwona Kowalczyk.

Jury oceniało: walory głosowe, interpretację, muzykalność, poczucie rytmu.

W trakcie oczekiwania na wyniki jurorów, uczestnicy konkursu otrzymali od Pani Anny Żeromińskiej słodki poczęstunek.
Wszystkie dzieci profesjonalnie podeszły do konkursu. Były bardzo dobrze przygotowane, a prowadząca Pani Monika Sasin swoim pedagogicznym podejściem spowodowała , że dzieci czuły się swobodnie i nie odczuwały stresu, który często paraliżował występy naszych małych artystów.

23 marca br. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5-dawniej 37 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu była organizatorem II Edycji Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym pt. „Miniturniej BRD dla klas I – III Szkół Podstawowych”.

Współorganizatorami konkursu były: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu oraz radomski WORD. W konkursie wzięło udział 15 szkół, które reprezentowały 3-osbowe drużyny.
I miejsce zajęli uczniowie z PSP nr 20 w Radomiu (Mateusz Rolnik, Dominik Kołodziejczyk i Marcel Drela), II miejsce przypadło uczniom z PSP w Skaryszewie (Pola Kotowska, Maja Woźniak i Maja Tatar), a na III miejscu uplasowali się zawodnicy z PSP w Starych Zawadach (Oliwia Kosno, Dorota Świdzikowska i Oskar Sąpór).