Szanowni Rodzice,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN. Aby wyjść naprzeciw i pomóc poniżej zamieszczamy niewiążące oferty i linki do stron www, gdzie on-line, rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.

Oferty tutaj...

https://eshop.unilink.pl/lr/WM27462/NNW-szkolne

https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/nnw-szkolne/