„Zaśpiewajmy dla Niepodległej” – taki tytuł miało tegoroczne świętowanie w naszej szkole 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kształcenie postawy szacunku dla historii naszego kraju to cel nadrzędny uroczystej akademii, na którą najpierw o godz.10.00 zaproszeni zostali uczniowie klas I – III, a o godz.11.11 rozpoczęła się akademia dla klas IV-VIII.

Udany koncert pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich jak również wzorcowe odczytanie okolicznościowych tekstów literackich i informacyjnych był udziałem całej szkolnej społeczności, nie tylko uczniów, którzy pod kierunkiem nauczycieli przygotowali uroczystość.

Uważne słuchanie i wspólny śpiew wywołały wyjątkową, odświętną atmosferę.

Relacja foto...

Dominika Ziółek śpiewa "Co to jest niepodległość"...