W naszej szkole realizujemy projekt "Luźne lekcje z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy".

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie klasy 4a i 4b poznali bliżej Alberta Einsteina. Był on jednym z największych naukowców w historii ludzkości. Zawdzięczamy mu teorię względności, zjawisko efektu fotoelektrycznego - za co otrzymał nagrodę Nobla.

Dodatkową atrakcją dla uczniów był eksperyment "Bańka w bańce".

Relacja foto...

 

Młodzi Naukowcy podczas zajęć koła przyrodniczego klas 4ai 4b wykonali pierwsze zadanie projektu "Luźne lekcje z naukowcami - poznajemy i eksperymentujemy".

Poznali postać Marii Skłodowskiej - Curie oraz wykonali doświadczenie "Wulkan".

 

Relacja foto...

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Podkategorie

Dziecko to nie naczynie, które należy napełnić,
ale ogień, który należy zapalić.
                                             C. G. Jung

Twórcze działanie jest najlepszym i niekiedy jedynym sposobem zaspokajania coraz to nowych potrzeb dzieci, które powinny być uzewnętrzniane. Zajęcia w kołach zainteresowań dają możliwość każdemu uczniowi wykazania się kreatywnością w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału twórczego, co na dalszych etapach kształcenia pozwoli mu być otwartym na świat sztuki, kultury i techniki.

Więcej: Koła zainteresowań