Aby zapoznać się z wybranym artykułem, wybierz odsyłacz poniżej.

http://mdk.radom.pl/aktualnosci/2020-01/wyniki-xiii-turnieju-wiedzy-o-brd-komputerowy-rower