PODRĘCZNIKI DO RELIGII

obowiązujące w diecezji radomskiej

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

rok szkolny 2020/2021

 

 Kl. I – „BÓG NASZYM OJCEM (NOWY)

Kl. II – „KOCHAMY PANA JEZUSA”

Kl. III – „PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA”

Kl. IV – „JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”

Kl. V – „BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA” (NOWY)

Kl. VI – „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ”

Kl. VII – „SPOTKANIE ZE SŁOWEM”

Kl. VIII – „ABY NIE USTAĆ W DRODZE”