Uczniowie klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomiu uczestniczyli w zajęciach na temat rolnictwa ekologicznego. Zajęcia przeprowadził Pan Piotr Maciejewski- właściciel Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego w Zadobrzu.

Celem zajęć jest szerzenie wiedzy o rolnictwie ekologicznym i regeneratywnym, zrównoważonym rozwoju, ze szczególnym uwzglednieniem roli wody w rolnictwie i ekosystemach. Uczniowie w czasie zajęć poznali znaki graficzne umieszczane na produktach, które poświadczają ich ekologiczne pochodzenie oraz sami mogli ich poszukać na opakowaniach. Można było także zobaczyć jak wygląda gleba przygotowywana pod uprawy bez nawozów sztucznych, a także ją powąchać. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie dzieci, które aktywnie brały udział w prowadzonych zajęciach. Zajęcia w klasach pierwszych są początkiem cyklu zajęć, które zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie w kolejnych klasach.

Dziękujemy Panu Piotrowi Maciejewskiemu za włączenie naszej szkoły w tak cenną inicjatywę.

Relacja Foto...